Fact Check List Pattern

Prompt Patterns

Default Header Image

Een uitdaging van generatieve AI is dat het soms zonder twijfel onjuiste informatie kan produceren, waardoor het moeilijk is om de output te vertrouwen. Het ‘Fact Check List-patroon’ is een handige aanpak om dit te voorkomen.

Dit patroon is een slimme manier om ervoor te zorgen dat de AI zich bewust is van het belang van het verstrekken van feitelijke informatie. Het helpt om de betrouwbaarheid van de gegenereerde antwoorden te verbeteren.

From now on, when you generate an answer, create a set of facts that the answer depends on that should be fact-checked and list this set of facts at the end of your output. Only include facts related to [TOPIC].

In dit voorbeeld zal de AI een lijst met feiten genereren over het onderwerp waarover het wordt gevraagd. De gebruiker kan dan snel controleren of de feiten in de lijst overeenkomen met de gegenereerde output.

To top