Prompt verzameling voor…

Default Header Image

Hieronder vind je de verwijzing naar prompt verzamelingen voor:

Je kan een specifieke prompt ‘copy / pasten’ op je laptop en daarna gebruiken in bijvoorbeeld Microsoft Copilot, Perplexity of Bing.com.

To top