ELSA Oost Nederland (ON)

Default Header Image

Het ELSA AI Innovatie Lab Oost Nederland (ELSA ON) i.o. van Hogeschool Windesheim richt zich op mensgerichte innovatie in kunstmatige intelligentie (AI).

Doel en achtergrond

ELSA ON is opgezet als onderdeel van het AiNed-programma van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De focus ligt op het ontwikkelen en implementeren van AI-toepassingen die fundamentele rechten en publieke waarden respecteren.

Onderzoek en Samenwerking

De ELSA Labs richten zich op de ontwikkeling, evaluatie, implementatie en regulering van AI die inclusief, toekomstbestendig, transparant en mensgericht is. In deze labs werken verschillende consortia samen, waaronder wetenschappers, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en Nederlandse burgers. Het co-creatieproces staat centraal, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn bij de ontwikkeling van AI.

Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

De ELSA Labs hanteren het ELSA-concept als basis voor hun werk. Dit omvat ethische, juridische en maatschappelijke aspecten. Het doel is om AI te ontwikkelen die niet alleen technologisch geavanceerd is, maar ook verantwoordelijk en afgestemd op de behoeften van mensen.

Meer informatie over de ELSA Labs is in dit document te vinden.

Opzet ELSA ON

ELSA ON richt zich op drie onderzoekslijnen: de publieke sector, zorg en het onderwijs en kent vier pijlers: ethiek, juridisch, maatschappelijke impact en technologie:

Structuur ELSA Oost Nederland

Aan de onderzoekslijnen zijn de volgende lectoraten gekoppeld:

Het Kennisplatform INN’regio Zwolle heeft een themamagazine uitgebracht over kunstmatige intelligentie. Daarin staat onder andere een interview met Windesheimlector Erik Fledderus. Het hele interview is op de website van INN’regio Zwolle te lezen.

Voor docent-onderzoeker Wieger van Dalen en student Yannick Bruintjes kreeg het bezoek aan het jaarcongres van de Stichting ECP, platform voor de informatiesamenleving, een bijzonder tintje. Ze kregen de gelegenheid om in gesprek te gaan met koning Willem-Alexander om met hem van gedachten te wisselen over de digitalisering van de samenleving.

To top