Sociale Aspecten

Default Header Image

Inge Strijker doet bij Windesheim onderzoek naar bias, ofwel ingebakken vooroordelen bij digitale algoritmes. Vanuit haar onderzoekersrol bij het lectoraat Digital Business & Society schoof ze aan bij een tafelgesprek met staatssecretaris Alexandra van Huffelen

To top