Meta Language Creation Pattern

Prompt Patterns

Default Header Image

Doel: Het doel van dit patroon is om de semantiek van deze alternatieve taal aan de LLM uit te leggen, zodat de gebruiker in de toekomstige prompts deze nieuwe taal en haar semantiek kan gebruiken.

Motivatie: Veel problemen, structuren of andere ideeën die in een prompt worden gecommuniceerd, kunnen beknopter, ondubbelzinniger of duidelijker worden uitgedrukt in een taal anders dan het Engels (of welke conventionele menselijke taal dan ook die wordt gebruikt om met een LLM te communiceren).

Contextuele Verklaring;

Wanneer ik X zeg, bedoel ik Y (of wil ik dat je Y doet)

Voorbeeld;

Vanaf nu, wanneer ik twee identificatoren typ gescheiden door een “→”, beschrijf ik een grafiek. Bijvoorbeeld, “a → b” beschrijft een grafiek met knooppunten “a” en “b” en een verbinding tussen hen. Als ik identificatoren scheid door “-[w:2, z:3]→”, voeg ik eigenschappen van de verbinding toe, zoals een gewicht of label.

Overige opmerkingen

  • Kan potentieel voor verwarring zorgen binnen de LLM.
  • Het beste te gebruiken in volledig nieuwe gesprekssessies.
  • Het gebruik van één metataal per gesprekssessie kan ook een goede praktijk zijn, omdat dit het risico op conflicterende of onverwachte semantiek in de loop van het gesprek vermijdt.
To top