Article Library

Hier vind je een verzameling boeiende artikelen die de nieuwste ontwikkelingen, trends en inzichten op het gebied van AI belichten. Onze experts hebben deze artikelen zorgvuldig geselecteerd om je een dieper inzicht te geven in de wereld van AI. Bij elk artikel op onze webpagina vermelden we de relevante ELSA-categorieën (Ethical, Legal, Social, en Technical) waarin het valt. Zo kun je een beter begrip krijgen van de bredere impact van AI op onze samenleving.

Titel Beschrijving Categorieën
Article image

AI heeft geen stekker meer

Het gebruik van AI roept meerdere ethische vraagstukken op, over onder andere privacy, aansprakelijkheid en gelijkwaardigheid. Hoewel er veel wordt gepraat over ethiek, ontbreken nog vaak concrete handvatten. Als we in de toekomst ethisch verantwoorde toepassingen willen gebruiken is het nu tijd om ethiek in praktijk te brengen. Lees hier alles over de integratie van ethiek in het ontwerpproces van AI! Met bijdragen van Marijn Janssen (TU Delft), Maarten Stol (BrainCreators) en Bernard ter Haar (Ministerie BZK).

Ethical

Article image

Data ethiek: de 5 heilige principes voor verantwoorde toepassing van AI

Ethiek kan je niet overlaten aan een computer. Mensen van vlees en bloed moeten bewaken dat algoritmes op een ethische manier worden ingezet ten faveure van maatschappelijk verantwoorde doelen.

Ethical

Article image

The criminal use of ChatGPT – a cautionary tale about large language models

In response to the growing public attention given to ChatGPT, the Europol Innovation Lab organised a number of workshops with subject matter experts from across Europol to explore how criminals can abuse large language models (LLMs) such as ChatGPT, as well as how it may assist investigators in their daily work.

Legal

Social

Technical

Article image

How artificial intelligence is transforming the world

Artificial intelligence (AI) is a wide-ranging tool that enables people to rethink how we integrate information, analyze data, and use the resulting insights to improve decision making—and already it is transforming every walk of life.

Ethical

Legal

Social

Technical

Article image

What is AI? Everything to know about artificial intelligence

If you want to know about the fascinating and fast-developing technologies of artificial intelligence, we cover everything from machine learning and general AI to neural networks.

Ethical

Technical

Article image

What are the advantages and disadvantages of artificial intelligence (AI)?

In this article, the major benefits and drawbacks of adopting AI are dicussed, both in everyday life and in business. Some use cases for AI are talked through, to give you an idea of how AI can help in your life.

Ethical

Technical

Article image

The Future of AI: How Artificial Intelligence Will Change the World

Innovations in the field of artificial intelligence continue to shape the future of humanity across nearly every industry. AI is already the main driver of emerging technologies like big data, robotics and IoT, and generative AI has further expanded the possibilities and popularity of AI.

Technical

Article image

Artificial intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it?

Artificial intelligence (AI) is probably the defining technology of the last decade, and perhaps also the next. The aim of this study is to support meaningful reflection and productive debate about AI by providing accessible information about the full range of current and speculative techniques and their associated impacts, and setting out a wide range of regulatory, technological and societal measures that could be mobilised in response.

Ethical

Legal

Social

Technical

To top