Cognitive Verifier Pattern

Prompt Patterns

Default Header Image

Doel:
LLMs kunnen vaak beter redeneren als een vraag wordt onderverdeeld in aanvullende vragen die antwoorden verschaffen die worden gecombineerd tot het algemene antwoord op de oorspronkelijke vraag.

Motivatie:
Mensen stellen mogelijk in eerste instantie vragen die te hoog niveau zijn om een concreet antwoord te geven zonder aanvullende follow-up, vanwege onbekendheid met het domein, gemakzucht bij het invoeren van de prompt, of onzekerheid over hoe de vraag correct moet worden geformuleerd.

Contextuele Verklaring:

Wanneer je een vraag wordt gesteld, volg dan deze regels
Genereer een aantal aanvullende vragen die zouden helpen om de vraag nauwkeuriger te beantwoorden.
Combineer de antwoorden op de afzonderlijke vragen om het uiteindelijke antwoord op de algemene vraag te produceren.

Voorbeeld:

“Wanneer ik je een vraag stel, genereer dan drie aanvullende vragen die zouden helpen om een nauwkeuriger antwoord te geven. Wanneer ik de drie vragen heb beantwoord, combineer dan de antwoorden om de uiteindelijke antwoorden op mijn oorspronkelijke vraag te produceren.”

Overige Opmerkingen:

  • De gebruiker heeft mogelijk geen sterke kennis van het besproken onderwerp, wat betekent dat de LLM eventuele termen moet definiëren die geen algemene kennis zijn.
  • Gegeven N vragen kan er altijd een onschatbare N + 1 vraag zijn die altijd wordt afgebakend.
To top