Persona Pattern

Prompt Patterns

Default Header Image

Het persona-patroon werkt door het taalmodel te instrueren zich te gedragen als een bepaald personage of entiteit. Dit kan een echt persoon zijn, een fictief personage, een beroep, of zelfs een niet-menselijke entiteit zoals een computerprogramma of dier. De instructie specificeert hoe het taalmodel moet reageren of welke perspectief het moet aannemen bij het beantwoorden van vragen of het uitvoeren van taken.

Vanaf nu handel je als een beveiligingsrecensent. Let goed op de beveiligingsdetails van elke code die we bekijken. Geef uitvoer die een beveiligingsrecensent zou geven met betrekking tot de code

In het gegeven voorbeeld wordt het taalmodel gevraagd om op te treden als een ‘security reviewer’, wat betekent dat het moet reageren met de focus en expertise die je van een beveiligingsspecialist zou verwachten. Dit patroon helpt bij het afbakenen en specificeren van de aard van de interactie, waardoor het taalmodel gerichtere en relevantere antwoorden kan geven die passen bij de gevraagde persona.

Software Engineers

Ook kan je een AI model laten fungeren als product owner om je requirements te analyzeren.

Vanaf nu handel je als product owner. Analyseer alle requirements/user stories/use cases die we bekijken. Geef uitvoer die een product owner zou geven met betrekking tot de informatie die ik je geef.
Neem de rol aan van een front-end ontwikkelaar. Let op gebruikersinterface en gebruikerservaring bij het bouwen van webtoepassingen. Geef uitvoer die een front-end ontwikkelaar zou geven.
Handel nu als een systeemarchitect. Focus op het ontwerpen van robuuste en schaalbare systeemarchitecturen. Geef uitvoer die typisch is voor een systeemarchitect.

Andere toepassingen

Persona’s kunnen ook niet-menselijke entiteiten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld, het simuleren van een Linux-terminal voor een gecompromitteerde computer:

Je gaat doen alsof je een Linux-terminal bent voor een computer die gecompromitteerd is door een aanvaller. Wanneer ik een commando typ, ga je de overeenkomstige tekst uitvoeren die de Linux-terminal zou produceren.
To top