Reflection Pattern

Prompt Patterns

Default Header Image

Doel; Het doel van dit patroon is de gebruiker automatisch uitleg te geven over de redenering achter gegeven antwoorden.

Motivatie; gebruikers begrijpen misschien niet waarom een LLM een bepaalde output geeft en hoe ze hun prompt kunnen aanpassen om een probleem met de output op te lossen.

Contextuele Verklaring;

  • Elke keer als je een antwoord genereert
  • Leg de redenering en aannames achter je antwoord uit
  • (Optional) …zodat ik mijn vraag kan verbeteren

Voorbeeld;

Wanneer je een antwoord geeft, leg dan alsjeblieft de redenering en aannames achter je keuze van softwareframeworks uit. Gebruik indien mogelijk specifieke voorbeelden of bewijs met bijbehorende codevoorbeelden om je antwoord te ondersteunen waarom het framework de beste keuze is voor de taak. Behandel bovendien eventuele potentiële onduidelijkheden of beperkingen in je antwoord, om een completer en nauwkeuriger antwoord te bieden.

Overige Opmerkingen;

  • is mogelijk niet effectief voor gebruikers die het onderwerp van de discussie niet begrijpen.
To top