Maak een verhaal

Default Header Image

Dit is de opdracht – jullie gaan samen een verhaal maken:

   – Ga naar een gratis AI-tekstgenerator als Copilot van Microsoft.
   – Bedenk samen een verhaal en schrijf samen een beginzin.
   – Laat de AI het verhaal afmaken.
   – Lees dan het verhaal hardop voor en bespreek de plot.
   – Schrijf samen een alternatief einde.
   – Vergelijk jullie einde met dat van de AI.

Klik hier en ga terug voor de volgende opdracht.

To top