Voor de makers: vijfde opdracht

Default Header Image

Jullie eigen nepnieuwsquiz te maken:

1. Onderwerp Selectie: – Kies samen een specifiek thema binnen nepnieuws, zoals sociale media, politiek of gezondheid.

2. Vragen Bedenken: – Schrijf vragen die betrekking hebben op het herkennen van nepnieuws. Denk aan meerkeuzevragen, waar/niet waar-vragen of open vragen.

3. Antwoorden en Uitleg: – Bepaal de juiste antwoorden en schrijf een korte uitleg waarom dit het juiste antwoord is, om zo het bewustzijn over nepnieuws te vergroten.

4. Quiz Ontwerpen: – Gebruik een online tool of platform om jullie quiz vorm te geven. Zorg voor een duidelijke en gebruiksvriendelijke layout.

5. Quiz Testen: – Probeer de quiz eerst zelf uit om te controleren of de vragen duidelijk zijn en de antwoorden kloppen.

6. Quiz Presenteren: – Presenteer de quiz tijdens de talkshow. Je kunt de klas in tweetallen verdelen en ze de quiz laten maken.

7. Discussie en Reflectie: – Bespreek na afloop de antwoorden en reflecteer op wat jullie hebben geleerd over nepnieuws en het belang van kritisch denken.

To top