Prompts voor accountants

Default Header Image

Hier zijn de vier prompts, elk geformuleerd in ten minste zes regels:

Boekhouding en Financiële Verslagen:

  • “Kun je de maandelijkse en jaarlijkse financiële overzichten voor ons bedrijf opstellen en gedetailleerd analyseren? Dit omvat het nauwkeurig verzamelen, controleren en invoeren van alle financiële transacties en gegevens binnen de gestelde periodes. Daarnaast verwachten we een grondige analyse van deze overzichten, waarbij je trends, afwijkingen en potentiële risico’s identificeert. Jouw bevindingen zullen ons management helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Het is belangrijk dat je de gegevens helder presenteert en aanbevelingen doet voor mogelijke verbeteringen. Kun je ook zorgen voor naleving van de relevante boekhoudkundige standaarden en regelgeving?”

  Belastingen:

   • “Kun je onze jaarlijkse en kwartaalbelastingaangiften nauwkeurig voorbereiden en tijdig indienen? Dit vereist een diepgaande kennis van de huidige belastingwetgeving en -regels om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle vereisten. Je moet alle benodigde financiële documenten verzamelen, belastingberekeningen uitvoeren en mogelijke belastingvoordelen en aftrekposten identificeren. Daarnaast vragen we je om belastingarchieven bij te houden en ons te vertegenwoordigen bij eventuele vragen of controles door belastingautoriteiten. Kun je ons ook adviseren over belastingplanning en -optimalisatie om onze belastingverplichtingen te minimaliseren? Jouw expertise zal ons helpen om financiële risico’s te beheersen en kansen te benutten.”

   Controle en Compliance:

    • “Kun je uitgebreide interne audits uitvoeren om ervoor te zorgen dat onze financiële processen en systemen voldoen aan de geldende regelgeving en normen? Dit houdt in dat je onze interne controles en procedures beoordeelt om hun effectiviteit te bepalen en mogelijke zwakke punten te identificeren. We verwachten dat je grondige risicobeoordelingen uitvoert en aanbevelingen doet voor verbeteringen om niet-naleving en fraude te voorkomen. Daarnaast moet je regelmatige rapportages opstellen en presenteren aan het management over de bevindingen van de audits. Je rol is cruciaal voor het handhaven van de financiële integriteit van ons bedrijf. Kun je ons ook begeleiden bij de voorbereiding op externe audits?”

    Financiële Planning en Advies:

     • “Kun je een uitgebreide financiële strategie ontwikkelen die is afgestemd op de groeiambities van ons bedrijf? Dit omvat het analyseren van onze huidige financiële situatie, het voorspellen van toekomstige financiële prestaties en het evalueren van verschillende investeringsmogelijkheden. We verwachten dat je ons adviseert over kostenbesparende maatregelen, risicobeheer en de optimale toewijzing van middelen. Kun je ook gedetailleerde budgetten en financiële plannen opstellen die onze operationele en strategische doelen ondersteunen? Jouw advies is essentieel voor het nemen van geïnformeerde beslissingen en het realiseren van duurzame groei. Daarnaast vragen we je om ons te voorzien van periodieke evaluaties en aanpassingen van de financiële strategie.”
     To top